Hoe jonck sij zijn, hoe blijde van gheeste – Anthonis de Roovere